Školský rozhlas v ZŠ Dr. J. Dérera Malacky

Na jeseň 2017 sme boli pani riaditeľkou ZŠ J. Dérera v Malackách oslovení na prekontrolovanie funkčnosti školského rozhlasu a návrhu riešenia obnovy.

Vzhľadom na stav zariadení a kabeláže starého rozhlasu a aj na základe predchádzajúcich zlých skúseností na iných školách s oživovaním systémov, ktoré mali svoje časy už dávno za sebou, sme vedeniu školy odporučili vymeniť celý systém vrátane kabeláže. Školský rozhlas sme teda navrhli tak, aby pokrýval všetky priestory školy, no vzhľadom na finančnú náročnosť sme ho rozdelili na 2 etapy realizácie.

Prvá etapa bola realizovaná v decembri 2017 a pozostávala z: výmeny ústredne a vyhlasovacej staničky – požili sme kombináciu Audac COM24Mk2 a PDM200, zrealizovali sme výmenu kompletnej reproduktorovej kabeláže a reproduktorov v učebniach hlavnej budovy a telocvične. Použili sme 490m  bezhalogénového kábla Procab CLS207, učebne sme ošetrili 27 ks jednoduchých nástenných reproduktorov Audac WS500, do telocvične sme inštalovali 2 ks reproduktorov WX502/B.

Projektový manažér: Juraj Kerekes

Realizácia projektu: December 2017