Zasadačka mestského zastupiteľstva Pezinok

V priebehu roku 2016 sa v postupných krokoch pripravoval projekt rekonštrukcie zasadačky mestského zastupiteľstva v Pezinku. Na základe predchádzajúcich referencií z iných realizovaných projektoch, bola naša spoločnosť oslovená na výpomoc pri návrhu zlúčenia potrieb IT oddelenia mestského zastupiteľstva, zvoleného konferenčného systému, TV Pezinok a samotného ozvučenia a projekcie v priestore zasadačky.

Základom audio časti návrhu sa stala audio matica Audac M2, ktorá poskytla dostatočný komfort pre zmiešanie všetkých audio vstupov s možnosťou nastavenia scén pre konkrétny typ použitia.  Systém bol doplnený o dvojkanálový bezdrôtový systém Wisycom s kondenzátorovými vložkami značky DPA, ktorý aktuálne patrí k svetovej špičke. Pre prehrávanie / nahrávanie zvukových súborov sme vybrali model multimediálneho prehrávača Audac MSP40. Samotné ozvučenie sály zabezpečuje kombinácia 100V zosilňovača Audac CAP224 a 6ks reproduktorov CLS420.

Srdcom video časti je matica Aten VM0808HA, ktorá zabezpečuje rútovanie viacerých vstupných signálov do projektora, viacerých displejov a tiež pre TV Pezinok a monitoring samotnej réžie.

Projektový manažér: Martin Guštafík

Realizácia: Február 2017