Wisycom v STV

Začiatkom roku 2015 sa v Slovenskej televízii riešila diléma s obstaraním vhodných bezdrôtových setov pre live prenosy. Po náročných testoch sa kompetentní zhodli jednoznačne na značke Wisycom. Nakoniec sme v novembri dodali 18 kanálový bezdrôtový systém s možnosťou delenia podľa potrieb zvukových asistentov. Systém pozostáva z prijímačov Wisycom MRK 960, opaskových vysielačov MTP40S so zvýšeným vysielacím výkonom a ručných vysielačov. Súčasťou dodávky boli na mieru vyrobené transportné casy s množstvom príslušenstva a nakoniec nasledovala séria viacerých školení.

Projektový manažér: Boris Seitler

Realizácia: November 2015