Rekonštrukcia kinosály v Hlohovci

V roku 2018 sa v Hlohovci rozhodli opäť na nohy postaviť kino Úsmev. Rozhodnutie to bolo odvážne, pretože kinosála bola už niekoľko rokov nepoužívaná a v pomerne zlom stave. Práce boli rozdelená do  2 samostatných celkov, my sme boli súčasťou oboch!

1.etapa – rekonštrukcia interiéru

V projekte rekonštrukcie sme pre spoločnosť Optio s.r.o. subdodávateľsky zabezpečovali kompletný návrh, projekt a aj realizáciu akustickej úpravy kino sály využitím akustických panelov Artnovion Ulysses.  Okrem toho sme do zrekonštruovanej kinosály partnersky dodali a nainštalovali nové pohodlné kino sedačky Euroseating Roma.

2.etapa – digitalizácia

Za partnerskej pomoci kolegov z Optio s.r.o. sme 2. fázu rekonštrukcie kinosály realizovali na kľúč my. V sále sme vymenili projekčné plátno, umiestnili DCI projektor Barco s media serverom, nainštalovali 7.1 kanálový systém ozvučenia s procesorom Dolby a kompletné potrebné príslušenstvo. Video aj audio časť sme na záver pred odovzdaním skalibrovali meracou technikou na to určenou.  Samotnou digitalizáciou kinosála získala srdce, ktoré mohlo naplno odštartovať novú éru video projekcie v Hlohovci.

Projektoví manažéri: Ing. Zdenko Nosko, Ing. Martin Guštafík, Peter Koreň

Realizácia: Q3/2018 – Q2/2019 (s prestávkou)