Posluchovka v Pezinku

Na základe prvého kontaktu počas výstavy MODDOM 2018, na ktorej sme mali stánok s akustickými panelmi, nás bezprostredne po jej skončení oslovil klient s presnou požiadavkou na úpravu priestoru obývačky vo svojom novom byte v Pezinku. Keďže ako muzikant obývačku využíva aj na cvičenie na hudobnom nástroji, nahrávanie a úpravu nahrávok a samozrejme na počúvanie hudby, bolo prirodzená požiadavka pre úpravu priestorovej akustiky do stavu pre uvedené činnosti nevyhnutnej.

Na základe orientačného merania a návrhu sme pre zákazníka vypracovali vizualizácie s viacerými dizajnovými možnosťami, z ktorých jedna bola vybraná a po malých úpravách nakoniec aj zrealizovaná. Rovnako ako tomu bolo už v predchádzajúcich projektoch  aj v tomto prípade sme vyberali z ponuky akustických panelov Artnovion. Použité boli nakoniec tieto modely panelov:
Siena Bass Trap – Wall ako basové pasce, Helen Absorber pre absorpciu a Atlas W Diffuser pre difúziu.

Projektový manažér: Peter Koreň

Realizácia: január 2019