Poliankovo

Chalani stojaci za mega-úspešnými projektami trick-artová galéria Tricklandia v Starom Smokovci a Galéria Dobrá Hračka v Tatranskej Lomnici sa rozhodli vyskúšať svoje šťastie do tretice a vyzerá to tak, že sa opäť nezmýlili!

Ich v poradí tretí projekt je Poliankovo – digitálna galéria a kaviareň. Na ploche cca 500 m2 sa snažia vytvoriť pekný vizuálny zážitok a pomocou moderných technológií priblížiť umenie. Prvá výstava, ktorá digitálnu galériu Poliankovo začiatkom marca 2019 otvorila, bola pripravená v spolupráci s celosvetovo známym cestovateľom a dokumentaristom Pavlom Barabášom.

Technické nároky na AV techniku potrebnú na realizáciu náročných predstáv tvorcov galérie boli najvyššie. Napriek tomu sa nám však v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Optio podaril výsledok, ktorý očaril už tisícky návštevníkov…

Pre obrazovú časť sme sa vzhľadom na optimalizáciu prevádzkových nákladov rozhodli použiť laserové projektory NEC triedy PA. Z priestorových dôvodov sú projektory osadené plne motorizovanými širokouhlými objektívmi. Pre expozície využívajúce blending projektorov, ale aj pre spojenú oblúkovú projekciu sme použili media-servre MDC-X2 z dielne Dynamic Projection Institute, ktoré zabezpečujú nielen prehrávanie obsahu, ale aj blendovanie a spájanie obrazu.

Zvuková časť bola navrhovaná s ohľadom na kompaktnosť a čo možno najväčšiu elimináciu presluchov medzi jednotlivými expozíciami avšak pri dodržaní čo najvyššej kvality.  Zohľadnením všetkých spomenutých aspektov sme sa nakoniec rozhodli pre použitie 8 ks sound barov Audac Imeo1 a 1 setu: Noba8A s 2 ks Ateo2.

Všetky AV technológie sú navrhnuté tak, aby bolo možné expozíciu v galérii prestavať  jednoducho podľa potrieb ďalšej novej expozície a ponúknuť tak divákovi vždy nový zážitok.

Projektoví manažéri: Ing. Matej Šulgan (Optio), Michal Kubinec (G-Tec)

Realizácia: marec 2019