Kino Nova v Seredi už s plnou kapacitou nových sedačiek

V roku 2014 sme v kine Nova v Seredi úspešne vymenili sedačky asi v 2/3 hľadiska. Finančné možnosti vtedy nedovolili urobiť viac, no aj napriek iba čiastočnej výmene, boli ohlasy na nové sedačky len pozitívne. Dôležitým ukazovateľom pre rozhodnutie pokračovať v obnove interiéru kinosály nakoniec neboli iba pozitívne ohlasy divákov, ale aj obrovský nárast v návštevnosti kina.

Zadaním v II. etape obnovy kinosály v Seredi bola úprava schodíkov hľadiska s novou krytinou a dodávka a inštalácia 5 radov sedačiek v počte 125 ks dizajnovo aj farebne korenšpondujúcich so sedačkami inštalovanými v etape I., avšak so zreteľom na maximalizáciu kapacity sály a prispôsobeniu sa jestvujúcemu stupňovaniu schodíkov bez potreby ich prebudovania.

Rozhodli sme sa preto pre model Montreal od španielského výrobcu Euroseating. V tomto prípade sú sedačky so sklopným sedákom, čo umožňuje ich umiestnenie aj do priestoru stupňa hľadiska s menšou hĺbkou. Operadlo ako aj farba poťahu sú plne zhodné so sedačkami inštalovanými v prvej fáze a aj napriek tomu, že odvtedy ubehli 3 roky, hľadisko pôsobí jednoliato akoby výmena sedačiek bola robená v jeden deň – nakoniec posúďte sami…

Ako to celé prebiehalo…

Pripravovaná III. etapa by mala zavŕšiť obnovu zostatku starých krytín a LED osvetlenia schodísk a ďalších prvkov. Potom už bude sála definitívne dôstojne a na úrovni pripravená pravidelne vítať kino divákov ešte vo väčšom množstve ako doteraz.

Projektový manažér: Ing. Martin Guštafík

Realizácia: november – december 2017