Just Hear Audio Košice

Koncom roku 2015 sme realizovali akustickú úpravu štúdia Just Hear Audio v rodinnom dome v Košiciach. Just Hear Audio sa zameriava najmä na produkciu elektronickej hudby. Akustické obklady, ako aj návrh riešenia boli navrhnuté na mieru a samotné akustické panely boli vyrobené pod dohľadom nášho akustika na Slovensku!

Projektový manažér: Ing. Zdenko Nosko, Boris Seitler

Realizácia: november 2015