Hotel Devín Bratislava

V priebehu roka 2012 sa konala generálna rekonštrukcia hotela Devín v Bratislave, ktorej súčasťou bola aj výmena technológií. Inštaláciou AV techniky bola poverená spoločnosť Casper +, s ktorou sme už v minulosti realizovali viacero menších projektov. Na základe predchádzajúcich dobrých skúseností sa v Casper + rozhodli pre spoluprácu v audio časti tohto projektu s nami.

Po viacnásobnej obhliadke sme definitívne s investorom odobrili jednoduché ozvučenie spoločných priestorov recepcie, priestoru pre raňajky, Francúzskej reštaurácie, Lobby baru, wellness priestorov a konferenčnej miestnosti Ambasador za pomoci v už mnohých iných projektoch osvedčených reprosústav DAS Arco-24  a stropných reproduktorov CL-6TB. Zosilnenie signálu zabezpečuje sada 100V zosilňovačov Audac CAP412, rútovanie signálov zabezpečuje digitálna audio matica Audac R2 s nástennými ovládacími panelmi s možnosťou pripojenia signálu. Zdroj zvukového backgroundu zabezpečujú 3 internetové rádia a mediálny prehrávač.

Projektový manažér: Ing. Martin Guštafík, Michal Kubinec

Realizácia: počas roka 2012, doplnenia a obnova starších častí sa realizuje priebežne dodnes