Hotel Loft Bratislava

V  tomto projekte sme boli sprostredkovane oslovení na návrh nového zvukového systému pre konferenčné miestnosti hotela tak, aby bolo možné ozvučenie spolu s video časťou ovládať iným nadradeným ovládacím systémom.

Vzhľadom na naše predchádzajúce skúsenosti z podobných projektov bola naša voľba pre srdce projektu jasná – digitálna matica AUDAC – M2. Hotel disponuje štyrmi konferenčnými miestnosti s možnosťou spájania 2 z nich do jednej väčšej konferenčnej miestnosti, vytvorením rôznych presetov je možné ozvučenie jednotlivých priestorov rôzne kombinovať, či spájať. Užívateľ je schopný všetky nastavenia robiť jednoducho za pomoci tabletu. Nový luxusný dizajn konferenčných sál si vyžiadal aj výmenu reproduktorových sústav, ktoré v konečnom dôsledku nezlepšili iba vizuálnu stránku priestoru, ale aj jeho lepšie plošné ozvučenie. Použili sme model DAS Audio Arco 24T v bielom prevedení.

Ďalším krkom v revitalizácii ozvučenia priestorov hotela bola výmena, resp. doplnenie technológie v hotelovom bare. K pôvodnému zvukovému systému sme pre lepší prednes aj na nižších frekvenciách pridali subwoofer. Vstupnú časť sme vymenili za novú – obsahujúcu prípojný bod pre možnosť pripojenia zdrojov zvuku v prípade konferencie, či prednášky, zmiešavanie vstupných signálov bolo pre jednoduchosť zabezpečené zariadením Audac Pre 26 a o zosilnenie signálu do reproduktorových sústav sa stará 4-kanálový zosilňovač s DSP procesingom Audac SMQ350. Systém bol nakoniec doplnený o jeden bezdrôtový mikrofónny set Beyerdynamic OPUS 669.

Projektový manažér: Juraj Kerekes

Realizácia:  júl – august 2015

http://www.lofthotel.sk/sk