CARNEVALLE Bratislava

Koncom októbra 2011 vyrástla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave nová štýlová reštaurácia po krídlami Bencik Culinary Group s názvom CARNEVALLE. Keďže zadaním investora bolo vytvorenie príjemnej backgroundovej zvukovej atmosféry, inštaláciu ozvučenia reštaurácie sme realizovali za pomoci menších reproboxov DAS Arco-24 so subwooframi Arco-12SUB v kompinácii so zosilňovačmi DAS triedy PS.

Projektový manažér: Ing. Martin Guštafík

Realizácia: Október 2011

http://carnevalle.sk/