Audio Integrácie 2017 – Ďakujeme za Vašu podporu !

V dňoch 16. a 17. mája 2017 sme už po 3-krát organizovali v priestoroch vedľa nášho officu prezentáciu noviniek určených najmä pre inštalačný segment. Pozvanie prijalo a na prezentáciách sa zúčastnilo postupne počas oboch dní viac ako 30 profesionálov – našich partnerov v AV projektoch.

Chceli by sme sa ešte raz touto cestou poďakovali všetkým Vám, ktorí ste obetovali svoj čas do návštevy u nás a zároveň dúfame, že táto investícia bude zakrátko pozitívne zúročená pre obe strany!

Z účastníkov oboch dní sme losovali výhercov softshellových búnd, toto sú tí šťastní:

16.5. losovanie

  1. Andrej Kňazovický
  2. Braňo Galo
  3. Igor Kvitkovič

17.5. losovanie

  1. Matej Palkovič
  2. Ivan Uváček
  3. Ďuro Oravec

Výhercom ešte raz gratulujeme !

Vzhľadom na veľmi dobré odozvy sme už teraz rozhodnutí zorganizovať o rok ďalší – už 4. ročník Audio Integrácií. Tešíme sa na Vás.

Tím G-Tec