Anténny a In-Ear systém pre TV Markíza

Vzhľadom na meniace sa podmienky v oblasti prevádzky bezdrôtových mikrofónnych frekvencii sme boli začiatkom roka oslovení TV Markíza o preskúmanie a zistenie aktuálneho stavu anténneho systému v TV Markíza.

Na základe zistení sme navrhli kompletnú výmenu stávajúceho systému vrátane výmeny kompletnej kabeláže.Voľba jednoznačne padla na systémy od spoločnosti Wisycom, ktorá aktuálne ponúka absolútnu top triedu v multi-anténnych systémoch. Za hlavné srdce bol zvolený maticový riadený zlučovač 8:4.

Nakoľko bola požiadavka aj pokrytia celej Markízy In-Ear signálom, čo bola náročná úloha. Nakoniec sme ju vyriešili veľmi excelentne a po prvých testoch systém beží na 100%. Montáž prebiehala za plnej prevádzky. Použitých bolo cca. 2000 metrov anténneho káblu. Niekoľko desiatok antén a skoro 150 špeciálnych konektorov pre koaxiálne káble.

Systém je nastavený na príjem signálu v celom UHF pásme 470 a až po 830MHz. Pokrytie je takmer 90% Markízy a to aj v okolí pred Markízou.

Použité boli technológie výhradne od spoločnosti Wisycom.

Kompletný návrh systému a montáž: Boris  Seitler

Realizácia: december 2016