Akustická úprava réžie R11 v Slovenskom rozhlase

Po úspešnej realizácii akustických úprav R10-ky v novembri 2017, sme boli zo Slovenského rozhlasu opäť oslovení s požiadavkou realizácie priestorovej akustiky aj v susednej réžii číslo 11, ktorej sme sa s rešpektom zhostili. Východiskový stav bol podobný ako v prípade predošlého projektu – teda aplikácia novej akustiky na starú, so všetkými úskaliami z toho vyplývajúcimi.

Na základe merania doby dozvuku, dispozície samotného priestoru réžie a výpočtov potrebného množstva akustického materiálu, sme s prihliadnutím na podobnosť k dizajnu réžie v R10, vybrali aj v tomto prípade akustické panely Artnovion. Farebné prevedenie bolo doladené na základe požiadaviek investora.

Absorbéry Andes sme nainštalovali pre ošetrenie stien a absorbéry Ulysses Absorber pre elimináciu odrazov od stropu. Zadná stena bola opatrená difúzormi Logan W a do rohov sme inštalovali basové pasce Azteka W Bass Trap Wall. Akustické panely Andes sme použili aj na vytvorenie mobilných paravánov, ktoré je možné v réžii použiť na akustické aj vizuálne prekrytie okien do susedných štúdií alebo na vytvorenie lokálnej akustiky v prípade potreby.

Projektový manažér: Ing. Zdenko Nosko, Peter Koreň

Realizácia: máj 2018