Amfiteáter a 3D kino Pezinok

Začiatkom leta 2012 sme ako našu 2. DCI inštaláciu  realizovali digitalizáciu amfiteátra a v zápätí aj kina v Pezinku. Vzhľadom na potrebný vysoký výkon  lampy pre potreby amfiteátra sme aj v tomto prípade siahli po najvýkonnejšom modeli DCI projektora od NEC  NC3200S. Ostatná technológia bola zvolená veľmi podobne ako v kine Fontána v Piešťanoch, vzhľadom na veľkosť sály bolo však potrebné zvoliť výkonnejší zvukový 7.1 systém, ktorý je kombináciou Dolby procesora CP750, zosilňovačov Audac a reproboxov KCS.

3D systém pre kinosálu je riešený pasívnou technológiou za asistencie osvedčeného systému od Dolby, samozrejme v súčinnosti s priemyselnou umývačkou na 3D okuliare od Winterhalteru.

Kino a amfiteáter v Pezinku je ukážkou toho, že keď je vôľa, všetko sa dá: kompletnú kino-technológiu tak pravidelne  prenášame na letnú prevádzku do amfiteátra a na zimnú opäť naspäť do kina! Pomáhame tak výrazne zvyšovať efektivitu celého systému.

Projektový manažér: Ing. Martin Guštafík, Ing. Matej Šulgan

Realizácia: jún 2012